• علی کفاشیان نائینی
  علی کفاشیان نائینی
  رئیس فدراسیون فوتبال
 • مهدی محمدنبی
  مهدی محمدنبی
  دبیر کل
 • مهدی تاج
  مهدی تاج
  نایب رئیس دوم و رئیس سازمان لیگ برتر
 • الهه عرب عامری
  الهه عرب عامری
  سرپرست نایب رئیس امور بانوان
 • غلامرضا بهروان
  غلامرضا بهروان
  عضو هیات رئیسه
 • فریدون اصفهانیان
  فریدون اصفهانیان
  عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته داوران
 • حیدر بهاروند
  حیدر بهاروند
  عضو هیات رئیسه
 • شهرام دبیری
  شهرام دبیری
  عضو هیات رئیسه
 • شهاب الدین عزیزی خادم
  شهاب الدین عزیزی خادم
  عضو هیات رئیسه