نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
ذوب آهن اصفهان 6 4 2 0 12 2 10 14
لخویا قطر 6 2 3 1 7 2 5 9
النصر عربستان 6 1 2 3 5 14 -9 5
بنیادکار ازبکستان 6 0 3 3 5 11 -6 3

  • النصر عربستان 0 - 3 ذوب آهن اصفهان رخدادها 1395/02/15
  • لخویا قطر 0 - 0 بنیادکار ازبکستان رخدادها 1395/02/15
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 النصر عربستان رخدادها 1395/02/01
  • بنیادکار ازبکستان 0 - 2 لخویا قطر رخدادها 1395/02/01
  • ذوب آهن اصفهان 5 - 2 بنیادکار ازبکستان رخدادها 1395/01/17
  • لخویا قطر 4 - 0 النصر عربستان رخدادها 1395/01/17
  • النصر عربستان 1 - 1 لخویا قطر رخدادها 1394/12/26
  • بنیادکار ازبکستان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان رخدادها 1394/12/26
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 لخویا قطر رخدادها 1394/12/11
  • بنیادکار ازبکستان 0 - 1 النصر عربستان رخدادها 1394/12/11
  • النصر عربستان 3 - 3 بنیادکار ازبکستان رخدادها 1394/12/04
  • لخویا قطر 0 - 1 ذوب آهن اصفهان رخدادها 1394/12/04