نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
الجیش قطر 6 3 1 2 6 8 -2 10
العین امارات 6 3 1 2 8 6 2 10
الاهلی عربستان 6 3 0 3 10 7 3 9
نسف ازبکستان 6 1 2 3 4 7 -3 5

  • العین امارات 2 - 0 نسف ازبکستان رخدادها 1395/02/14
  • الاهلی عربستان 2 - 0 الجیش قطر رخدادها 1395/02/14
  • الجیش قطر 1 - 4 الاهلی عربستان رخدادها 1395/01/31
  • نسف ازبکستان 1 - 1 العین امارات رخدادها 1395/01/31
  • الاهلی عربستان 1 - 2 العین امارات رخدادها 1395/01/17
  • نسف ازبکستان 0 - 0 الجیش قطر رخدادها 1395/01/17
  • الجیش قطر 1 - 0 نسف ازبکستان رخدادها 1394/12/26
  • العین امارات 1 - 0 الاهلی عربستان رخدادها 1394/12/26
  • الجیش قطر 2 - 1 العین امارات رخدادها 1394/12/12
  • نسف ازبکستان 2 - 1 الاهلی عربستان رخدادها 1394/12/12
  • الاهلی عربستان 2 - 1 نسف ازبکستان رخدادها 1394/12/05
  • العین امارات 1 - 2 الجیش قطر رخدادها 1394/12/05