نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
اف سی توکیو 6 3 1 2 8 8 0 10
جئونبوک کره جنوبی 6 3 1 2 13 9 4 10
جیانگسو چین 6 2 3 1 10 7 3 9
بین دونگ ویتنام 6 1 1 4 6 13 -7 4

  • جئونبوک کره جنوبی 2 - 2 جیانگسو چین رخدادها 1395/02/15
  • بین دونگ ویتنام 1 - 2 اف سی توکیو رخدادها 1395/02/15
  • جیانگسو چین 3 - 0 بین دونگ ویتنام رخدادها 1395/02/01
  • اف سی توکیو 0 - 3 جئونبوک کره جنوبی رخدادها 1395/02/01
  • جیانگسو چین 1 - 2 اف سی توکیو رخدادها 1395/01/18
  • بین دونگ ویتنام 3 - 2 جئونبوک کره جنوبی رخدادها 1395/01/18
  • اف سی توکیو 0 - 0 جیانگسو چین رخدادها 1394/12/25
  • جئونبوک کره جنوبی 2 - 0 بین دونگ ویتنام رخدادها 1394/12/25
  • جیانگسو چین 3 - 2 جئونبوک کره جنوبی رخدادها 1394/12/11
  • اف سی توکیو 3 - 1 بین دونگ ویتنام رخدادها 1394/12/11
  • جئونبوک کره جنوبی 2 - 1 اف سی توکیو رخدادها 1394/12/04
  • بین دونگ ویتنام 1 - 1 جیانگسو چین رخدادها 1394/12/04