نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
اف سی سئول کره 6 4 1 1 17 5 12 13
شاندونگ لوننگ چین 6 3 2 1 7 5 2 11
سانفرس هیروشیما 6 3 0 3 9 8 1 9
بوریرام یونایتد تایلند 6 0 1 5 1 16 -15 1

  • سانفرس هیروشیما 2 - 1 اف سی سئول کره رخدادها 1395/02/15
  • بوریرام یونایتد تایلند 0 - 0 شاندونگ لوننگ چین رخدادها 1395/02/15
  • شاندونگ لوننگ چین 1 - 0 سانفرس هیروشیما رخدادها 1395/02/01
  • اف سی سئول کره 2 - 1 بوریرام یونایتد تایلند رخدادها 1395/02/01
  • بوریرام یونایتد تایلند 0 - 2 سانفرس هیروشیما رخدادها 1395/01/17
  • اف سی سئول کره 0 - 0 شاندونگ لوننگ چین رخدادها 1395/01/17
  • سانفرس هیروشیما 3 - 0 بوریرام یونایتد تایلند رخدادها 1394/12/26
  • شاندونگ لوننگ چین 1 - 4 اف سی سئول کره رخدادها 1394/12/26
  • شاندونگ لوننگ چین 3 - 0 بوریرام یونایتد تایلند رخدادها 1394/12/11
  • اف سی سئول کره 4 - 1 سانفرس هیروشیما رخدادها 1394/12/11
  • بوریرام یونایتد تایلند 0 - 6 اف سی سئول کره رخدادها 1394/12/04
  • سانفرس هیروشیما 1 - 2 شاندونگ لوننگ چین رخدادها 1394/12/04