نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
الجزیره امارات 6 5 1 0 18 10 8 16
استقلال تهران 6 3 2 1 8 3 5 11
الریان قطر 6 2 0 4 9 12 -3 6
نسف قارشی 6 0 1 5 4 14 -10 1

  • الریان قطر 3 - 4 الجزیره امارات رخدادها 1391/02/27
  • نسف قارشی 0 - 2 استقلال تهران رخدادها 1391/02/27
  • استقلال تهران 3 - 0 الریان قطر رخدادها 1391/02/13
  • الجزیره امارات 4 - 1 نسف قارشی رخدادها 1391/02/13
  • الجزیره امارات 1 - 1 استقلال تهران رخدادها 1391/01/30
  • نسف قارشی 0 - 1 الریان قطر رخدادها 1391/01/30
  • الریان قطر 3 - 1 نسف قارشی رخدادها 1391/01/15
  • استقلال تهران 1 - 2 الجزیره امارات رخدادها 1391/01/15
  • الجزیره امارات 3 - 2 الریان قطر رخدادها 1391/01/01
  • استقلال تهران 0 - 0 نسف قارشی رخدادها 1391/01/01
  • الریان قطر 0 - 1 استقلال تهران رخدادها 1390/12/16
  • نسف قارشی 2 - 4 الجزیره امارات رخدادها 1390/12/16