نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
الشباب عربستان 6 4 1 1 7 5 2 13
الجیش قطر 6 3 2 1 14 9 5 11
الجزیره امارات 6 1 2 3 7 10 -3 5
تراکتورسازی تبریز 6 1 1 4 8 12 -4 4

  • الشباب عربستان 2 - 1 الجزیره امارات رخدادها 1392/02/11
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 4 الجیش قطر رخدادها 1392/02/11
  • الجزیره امارات 2 - 0 تراکتورسازی تبریز رخدادها 1392/02/04
  • الجیش قطر 3 - 0 الشباب عربستان رخدادها 1392/02/04
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 1 الشباب عربستان رخدادها 1392/01/21
  • الجزیره امارات 1 - 1 الجیش قطر رخدادها 1392/01/21
  • الشباب عربستان 1 - 0 تراکتورسازی تبریز رخدادها 1392/01/13
  • الجیش قطر 3 - 1 الجزیره امارات رخدادها 1392/01/13
  • الجزیره امارات 1 - 1 الشباب عربستان رخدادها 1391/12/22
  • الجیش قطر 3 - 3 تراکتورسازی تبریز رخدادها 1391/12/22
  • الشباب عربستان 2 - 0 الجیش قطر رخدادها 1391/12/08
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 الجزیره امارات رخدادها 1391/12/08