نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
الشباب عربستان 6 5 0 1 12 8 4 15
الجزیره امارات 6 3 1 2 12 10 2 10
استقلال تهران 6 2 1 3 7 7 0 7
الریان قطر 6 1 0 5 9 15 -6 3

  • استقلال تهران 3 - 1 الریان قطر رخدادها 1393/02/03
  • الجزیره امارات 1 - 2 الشباب عربستان رخدادها 1393/02/03
  • الریان قطر 2 - 3 الجزیره امارات رخدادها 1393/01/27
  • الشباب عربستان 2 - 1 استقلال تهران رخدادها 1393/01/27
  • الریان قطر 0 - 2 الشباب عربستان رخدادها 1393/01/13
  • الجزیره امارات 0 - 1 استقلال تهران رخدادها 1393/01/13
  • الشباب عربستان 4 - 3 الریان قطر رخدادها 1392/12/27
  • استقلال تهران 2 - 2 الجزیره امارات رخدادها 1392/12/27
  • الشباب عربستان 1 - 3 الجزیره امارات رخدادها 1392/12/20
  • الریان قطر 1 - 0 استقلال تهران رخدادها 1392/12/20
  • استقلال تهران 0 - 1 الشباب عربستان رخدادها 1392/12/06
  • الجزیره امارات 3 - 2 الریان قطر رخدادها 1392/12/06