نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
لخویا قطر 6 4 1 1 9 5 4 13
پرسپولیس تهران 6 4 0 2 7 7 0 12
النصر عربستان 6 2 2 2 7 6 1 8
بنیادکار ازبکستان 6 0 1 5 2 7 -5 1

  • النصر عربستان 1 - 3 لخویا قطر رخدادها 1394/02/16
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 بنیادکار ازبکستان رخدادها 1394/02/16
  • لخویا قطر 3 - 0 پرسپولیس تهران رخدادها 1394/02/02
  • بنیادکار ازبکستان 0 - 1 النصر عربستان رخدادها 1394/02/02
  • لخویا قطر 1 - 0 بنیادکار ازبکستان رخدادها 1394/01/19
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 النصر عربستان رخدادها 1394/01/19
  • النصر عربستان 3 - 0 پرسپولیس تهران رخدادها 1393/12/26
  • بنیادکار ازبکستان 0 - 1 لخویا قطر رخدادها 1393/12/26
  • لخویا قطر 1 - 1 النصر عربستان رخدادها 1393/12/12
  • بنیادکار ازبکستان 0 - 1 پرسپولیس تهران رخدادها 1393/12/12
  • النصر عربستان 1 - 1 بنیادکار ازبکستان رخدادها 1393/12/05
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 لخویا قطر رخدادها 1393/12/05