نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
لوکوموتیو ازبکستان 6 2 4 0 6 3 3 10
النصر امارات 6 2 3 1 5 4 1 9
الاتحاد عربستان 6 2 3 1 9 4 5 9
سپاهان اصفهان 6 1 0 5 2 11 -9 3

  • لوکوموتیو ازبکستان 0 - 0 النصر امارات رخدادها 1395/02/15
  • سپاهان اصفهان 0 - 2 الاتحاد عربستان رخدادها 1395/02/15
  • الاتحاد عربستان 4 - 0 سپاهان اصفهان رخدادها 1395/02/01
  • النصر امارات 1 - 1 لوکوموتیو ازبکستان رخدادها 1395/02/01
  • النصر امارات 0 - 0 الاتحاد عربستان رخدادها 1395/01/18
  • لوکوموتیو ازبکستان 1 - 0 سپاهان اصفهان رخدادها 1395/01/18
  • الاتحاد عربستان 1 - 2 النصر امارات رخدادها 1394/12/25
  • سپاهان اصفهان 0 - 2 لوکوموتیو ازبکستان رخدادها 1394/12/25
  • الاتحاد عربستان 1 - 1 لوکوموتیو ازبکستان رخدادها 1394/12/11
  • النصر امارات 2 - 0 سپاهان اصفهان رخدادها 1394/12/11
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 النصر امارات رخدادها 1394/12/04
  • لوکوموتیو ازبکستان 1 - 1 الاتحاد عربستان رخدادها 1394/12/04