آذرخش بندرعباس

کادر باشگاه:
 • موسی زاهدی درخانه
  موسی زاهدی درخانه
  سرپرست
 • عباس روزپیکر
  عباس روزپیکر
  سرمربی
 • امید پرمر
  امید پرمر
  مربی بدنساز
 • علی فیروزی زاده
  علی فیروزی زاده
  تدارکات


بازیکنان:
 • امین نصراله زاده
  امین نصراله زاده
  شماره پیراهن6
 • مجید احمدی سرخونی
  مجید احمدی سرخونی
  شماره پیراهن7
 • محمد حسینی نژاد
  محمد حسینی نژاد
  شماره پیراهن8
 • میلاد چراغی
  میلاد چراغی
  شماره پیراهن9
 • عارف محمدی
  عارف محمدی
  شماره پیراهن10
 • سینا احمدیان پور
  سینا احمدیان پور
  شماره پیراهن11
 • بهزاد میری زاد
  بهزاد میری زاد
  شماره پیراهن12
 • هادی نظری
  هادی نظری
  شماره پیراهن13
 • امیر احمدپور
  امیر احمدپور
  شماره پیراهن14
 • مصطفی طیبی
  مصطفی طیبی
  شماره پیراهن17
 • محمد زاهدی درخانه
  محمد زاهدی درخانه
  شماره پیراهن18
 • احسان بریتا
  احسان بریتا
  شماره پیراهن19
 • سعید رضوانی
  سعید رضوانی
  شماره پیراهن20
 • عارف شبانه گرد
  عارف شبانه گرد
  شماره پیراهن21
 • محمد خرم
  محمد خرم
  شماره پیراهن37
 • محمدرضا دهقانی
  محمدرضا دهقانی
  شماره پیراهن49
 • محمد بنی اسدی
  محمد بنی اسدی
  شماره پیراهن73
 • حبیب محمدزاده نخلی
  حبیب محمدزاده نخلی
  شماره پیراهن77
 • سینا بخشی هندخاله
  سینا بخشی هندخاله
  شماره پیراهن88