لبنیات ارژن شیراز

کادر باشگاه:
 • حمیدرضا کمالی
  حمیدرضا کمالی
  سرمربی
 • علی لطفی
  علی لطفی
  مربی
 • محسن نعمتی
  محسن نعمتی
  مربی
 • محسن تمدن زاده
  محسن تمدن زاده
  تدارکات


بازیکنان:
 • مصطفی رحمانی نژاد
  مصطفی رحمانی نژاد
  شماره پیراهن0
 • فرشید شبانی
  فرشید شبانی
  شماره پیراهن0
 • علی جوانبخت(فوتسال)
  علی جوانبخت(فوتسال)
  شماره پیراهن0
 • جعفر نجفی
  جعفر نجفی
  شماره پیراهن0
 • بابک سهرابی
  بابک سهرابی
  شماره پیراهن7
 • مرتضی کشاورز
  مرتضی کشاورز
  شماره پیراهن8
 • محمد بیضایی نژاد
  محمد بیضایی نژاد
  شماره پیراهن9
 • حمید رضا ابراری نیا
  حمید رضا ابراری نیا
  شماره پیراهن12
 • سجاد بندی سعدی
  سجاد بندی سعدی
  شماره پیراهن13
 • ارژنگ داریوشی
  ارژنگ داریوشی
  شماره پیراهن14
 • میثم برمشوری
  میثم برمشوری
  شماره پیراهن20
 • محمد صفری گلابوند
  محمد صفری گلابوند
  شماره پیراهن20
 • سیدمصطفی فخری
  سیدمصطفی فخری
  شماره پیراهن23
 • محمد عیدی
  محمد عیدی
  شماره پیراهن32
 • سلمان عزیزی
  سلمان عزیزی
  شماره پیراهن66