باشگاه دانشگاه آزاد

کادر باشگاه:
 • حسین شمس
  حسین شمس
  سرمربی
 • محمود قاضی
  محمود قاضی
  مربی
 • احمد پری آذر
  احمد پری آذر
  مربی


بازیکنان:
 • مرتضی ابراهیمی
  مرتضی ابراهیمی
  شماره پیراهن4
 • گوئیل هرموگایو
  گوئیل هرموگایو
  شماره پیراهن5
 • حسین کشانی
  حسین کشانی
  شماره پیراهن6
 • هادی بافنده
  هادی بافنده
  شماره پیراهن7
 • حمید سالاری
  حمید سالاری
  شماره پیراهن8
 • امیر رئیسی ستاری
  امیر رئیسی ستاری
  شماره پیراهن9
 • محسن فرهمند
  محسن فرهمند
  شماره پیراهن10
 • علی محمودی
  علی محمودی
  شماره پیراهن11
 • عارف بلوکی
  عارف بلوکی
  شماره پیراهن12
 • محسن کبیریان
  محسن کبیریان
  شماره پیراهن13
 • علیرضا جوان
  علیرضا جوان
  شماره پیراهن14
 • علی اصلانی
  علی اصلانی
  شماره پیراهن16
 • مهدی زاهدی
  مهدی زاهدی
  شماره پیراهن17
 • جواد اسفندیاری
  جواد اسفندیاری
  شماره پیراهن21
 • دانیال گیویلی
  دانیال گیویلی
  شماره پیراهن22
 • مجید فرحناک
  مجید فرحناک
  شماره پیراهن23
 • مصطفی ظریفیان
  مصطفی ظریفیان
  شماره پیراهن44
 • ابراهیم حسینی
  ابراهیم حسینی
  شماره پیراهن70
 • بهروز جعفری
  بهروز جعفری
  شماره پیراهن78