باشگاه طرح و توسعه الوند

کادر باشگاه:
 • مصطفی اسداله امرجی
  مصطفی اسداله امرجی
  سرپرست
 • علی زندی پور
  علی زندی پور
  مربی
 • محمد حسن باغبان صالحی
  محمد حسن باغبان صالحی
  سرمربی


بازیکنان:
 • مهرداد اعظمی
  مهرداد اعظمی
  شماره پیراهن1
 • باقر (مسعود) محمدی
  باقر (مسعود) محمدی
  شماره پیراهن3
 • مصطفی اخلاصیان
  مصطفی اخلاصیان
  شماره پیراهن5
 • حمیدرضا پورجاوید
  حمیدرضا پورجاوید
  شماره پیراهن7
 • حامد عبدالهی
  حامد عبدالهی
  شماره پیراهن8
 • عمار مسافر
  عمار مسافر
  شماره پیراهن9
 • محمدرضا زحمتکش
  محمدرضا زحمتکش
  شماره پیراهن11
 • حسن محمدی
  حسن محمدی
  شماره پیراهن12
 • سعید یاقوتی
  سعید یاقوتی
  شماره پیراهن14
 • حمید سرخدار
  حمید سرخدار
  شماره پیراهن16
 • مسعود سعادتی
  مسعود سعادتی
  شماره پیراهن19
 • علیرضا ابوترابی
  علیرضا ابوترابی
  شماره پیراهن20
 • مهدی امامی
  مهدی امامی
  شماره پیراهن21
 • سهیل بهبودی
  سهیل بهبودی
  شماره پیراهن23
 • علیرضا مجیدی
  علیرضا مجیدی
  شماره پیراهن28
 • امید طالبی
  امید طالبی
  شماره پیراهن77
 • سهند رضاپور
  سهند رضاپور
  شماره پیراهن78
 • حمیدرضا کریمی کلایه
  حمیدرضا کریمی کلایه
  شماره پیراهن79
 • مسعود سلیمانی
  مسعود سلیمانی
  شماره پیراهن90