باشگاه فوتسال مس سونگون ورزقان

کادر باشگاه:
 • محمد حسین حیدرزاده
  محمد حسین حیدرزاده
  سرپرست
 • علیرضا افضل
  علیرضا افضل
  سرمربی
 • حمید بی غم
  حمید بی غم
  مربی
 • فرخ شهرآرا
  فرخ شهرآرا
  تدارکات


بازیکنان:
 • سعید مومنی
  سعید مومنی
  شماره پیراهن2
 • رامین رستمیان
  رامین رستمیان
  شماره پیراهن3
 • میثم خیام
  میثم خیام
  شماره پیراهن5
 • محمدحسین درخشانی
  محمدحسین درخشانی
  شماره پیراهن7
 • داود تاج بخش
  داود تاج بخش
  شماره پیراهن8
 • علی ابراهیمی
  علی ابراهیمی
  شماره پیراهن9
 • بابک نصیری
  بابک نصیری
  شماره پیراهن10
 • حامد حسین زاده
  حامد حسین زاده
  شماره پیراهن11
 • میرسجاد افضلی
  میرسجاد افضلی
  شماره پیراهن12
 • مهرداد جابری
  مهرداد جابری
  شماره پیراهن14
 • توحید لطفی
  توحید لطفی
  شماره پیراهن15
 • پاتریک وییرالوز
  پاتریک وییرالوز
  شماره پیراهن16
 • مرتضی عزتی
  مرتضی عزتی
  شماره پیراهن16
 • ابراهیم حاجتی
  ابراهیم حاجتی
  شماره پیراهن17
 • مهدی مصطفوی اسکندانی
  مهدی مصطفوی اسکندانی
  شماره پیراهن18
 • علیرضا صمیمی
  علیرضا صمیمی
  شماره پیراهن20
 • ابوالفضل غفارنسب
  ابوالفضل غفارنسب
  شماره پیراهن22
 • سوفاروت توینکلانگ
  سوفاروت توینکلانگ
  شماره پیراهن27
 • تاینان داسیلوا رگو
  تاینان داسیلوا رگو
  شماره پیراهن33