باشگاه فوتسال یاسین پیشرو قم

کادر باشگاه:
 • مهدی پاک
  مهدی پاک
  سرپرست
 • مهدی غیاثی
  مهدی غیاثی
  سرمربی
 • حسین صبوری
  حسین صبوری
  مربی
 • وحید غیاثی
  وحید غیاثی
  مربی
 • رضا رخش ماه
  رضا رخش ماه
  پزشک
 • هادی بهرامی
  هادی بهرامی
  تدارکات


بازیکنان:
 • مجتبی مریدی زاده
  مجتبی مریدی زاده
  شماره پیراهن0
 • مجتبی نصیری نیا
  مجتبی نصیری نیا
  شماره پیراهن2
 • محمد برزگر
  محمد برزگر
  شماره پیراهن4
 • ابراهیم مسعودی
  ابراهیم مسعودی
  شماره پیراهن5
 • سعید قاسمی
  سعید قاسمی
  شماره پیراهن7
 • هاشم فرج زاده
  هاشم فرج زاده
  شماره پیراهن8
 • امین مجیدی پور
  امین مجیدی پور
  شماره پیراهن8
 • مهران رضاپور
  مهران رضاپور
  شماره پیراهن9
 • میثم ایلانلو
  میثم ایلانلو
  شماره پیراهن11
 • سجاد نوروزی
  سجاد نوروزی
  شماره پیراهن12
 • محمد کرمانی
  محمد کرمانی
  شماره پیراهن14
 • روح الله ایثاری
  روح الله ایثاری
  شماره پیراهن17
 • علی محبیان
  علی محبیان
  شماره پیراهن18
 • فرهاد فلامرزی
  فرهاد فلامرزی
  شماره پیراهن21
 • مهدی زاهدی
  مهدی زاهدی
  شماره پیراهن23
 • مسعود ایازی پو
  مسعود ایازی پو
  شماره پیراهن33
 • ناصر اطمینان
  ناصر اطمینان
  شماره پیراهن77