کادر باشگاه:
 • حسین قلی زاده
  حسین قلی زاده
  مدیر تیم
 • علی کلی وند
  علی کلی وند
  مربی
 • خوزه کتانو مندز
  خوزه کتانو مندز
  مربی
 • عبداله مرغوب
  عبداله مرغوب
  مربی
 • رضا بارگاه
  رضا بارگاه
  پزشک
 • مهرزاد خیراندیش
  مهرزاد خیراندیش
  مربی بدنساز
 • مجید ریخته گر
  مجید ریخته گر
  فیزیوتراپ
 • آیدین خادمی
  آیدین خادمی
  ماساژور
 • علی احمدی
  علی احمدی
  مدیر رسانه
 • محمد حمیدی
  محمد حمیدی
  تدارکات


بازیکنان:
 • میلاد اسفینی فراهانی
  میلاد اسفینی فراهانی
  شماره پیراهن1
 • محمد سیاه
  محمد سیاه
  شماره پیراهن2
 • اریسون ملو داسیلوا
  اریسون ملو داسیلوا
  شماره پیراهن3
 • ابوالفضل حاجی زاده
  ابوالفضل حاجی زاده
  شماره پیراهن4
 • مرتضی ابراهیمی
  مرتضی ابراهیمی
  شماره پیراهن6
 • امین متوسل زاده
  امین متوسل زاده
  شماره پیراهن7
 • علیرضا نظیف کار
  علیرضا نظیف کار
  شماره پیراهن8
 • هادی سهرابی
  هادی سهرابی
  شماره پیراهن9
 • محمدرضا مهدوی
  محمدرضا مهدوی
  شماره پیراهن11
 • مصطفی حاجتی
  مصطفی حاجتی
  شماره پیراهن12
 • رضا کاردوست
  رضا کاردوست
  شماره پیراهن14
 • محمد دادرسی
  محمد دادرسی
  شماره پیراهن15
 • رسول سروش نیا
  رسول سروش نیا
  شماره پیراهن16
 • مسعود حسن زاده
  مسعود حسن زاده
  شماره پیراهن17
 • محمدرضا آلماسخاله
  محمدرضا آلماسخاله
  شماره پیراهن18
 • محمد مختاری
  محمد مختاری
  شماره پیراهن20
 • ابوذر رحیمی
  ابوذر رحیمی
  شماره پیراهن21
 • حبیب دهقانی
  حبیب دهقانی
  شماره پیراهن22
 • سعید مرتضوی
  سعید مرتضوی
  شماره پیراهن23
 • مجتبی فرزام پور
  مجتبی فرزام پور
  شماره پیراهن24
 • محمدعلی رحیمی
  محمدعلی رحیمی
  شماره پیراهن25
 • سعید قدمی
  سعید قدمی
  شماره پیراهن26
 • روح الله سیف الهی مقدم
  روح الله سیف الهی مقدم
  شماره پیراهن27
 • آرمین منفرددوست
  آرمین منفرددوست
  شماره پیراهن28
 • هادی محمدی
  هادی محمدی
  شماره پیراهن29
 • مازیار متقی وجدانی
  مازیار متقی وجدانی
  شماره پیراهن31
 • میلاد پورقلی
  میلاد پورقلی
  شماره پیراهن32
 • بهنام لایقی فر
  بهنام لایقی فر
  شماره پیراهن33
 • حمید خدابنده لو
  حمید خدابنده لو
  شماره پیراهن35
 • امیرمحمد مظلوم
  امیرمحمد مظلوم
  شماره پیراهن38