کادر باشگاه:
 • اصغر فروتن
  اصغر فروتن
  مدیر تیم
 • مجتبی تقوی
  مجتبی تقوی
  سرمربی
 • هاروتیون ابراهیمیان
  هاروتیون ابراهیمیان
  مربی
 • محمد یاوری
  محمد یاوری
  مربی
 • سید هاشم سلطانی نیا
  سید هاشم سلطانی نیا
  مربی
 • امیرحسین شریفیان پور
  امیرحسین شریفیان پور
  پزشک
 • عباس مرادی
  عباس مرادی
  فیزیوتراپ
 • محمود مهرویان
  محمود مهرویان
  تدارکات


بازیکنان:
 • سپهر حیدری
  سپهر حیدری
  شماره پیراهن3
 • اکبر ایمانی
  اکبر ایمانی
  شماره پیراهن4
 • سینا عشوری
  سینا عشوری
  شماره پیراهن6
 • محمد صلصالی
  محمد صلصالی
  شماره پیراهن7
 • قاسم حدادی فر
  قاسم حدادی فر
  شماره پیراهن8
 • محسن بیاتی نیا
  محسن بیاتی نیا
  شماره پیراهن9
 • اسماعیل فرهادی شلمزاری
  اسماعیل فرهادی شلمزاری
  شماره پیراهن10
 • محمدرشید مظاهری
  محمدرشید مظاهری
  شماره پیراهن12
 • محسن ایران نژاد
  محسن ایران نژاد
  شماره پیراهن13
 • فرشاد بهادرانی
  فرشاد بهادرانی
  شماره پیراهن16
 • حمید پروار
  حمید پروار
  شماره پیراهن17
 • سعید عبدالله پور
  سعید عبدالله پور
  شماره پیراهن20
 • مهران قاسمی
  مهران قاسمی
  شماره پیراهن21
 • روح الله عرب
  روح الله عرب
  شماره پیراهن23
 • میلان میاتویچ
  میلان میاتویچ
  شماره پیراهن26
 • کارلوس سانتوس
  کارلوس سانتوس
  شماره پیراهن28
 • مرتضی تبریزی
  مرتضی تبریزی
  شماره پیراهن29
 • مهدی رجب زاده
  مهدی رجب زاده
  شماره پیراهن30
 • اویس کردجهان بیگلو
  اویس کردجهان بیگلو
  شماره پیراهن31
 • امیرمقداد مالکی
  امیرمقداد مالکی
  شماره پیراهن33
 • پژمان قرمزی
  پژمان قرمزی
  شماره پیراهن36
 • فرید مختاری
  فرید مختاری
  شماره پیراهن37
 • پیمان سلمانی
  پیمان سلمانی
  شماره پیراهن40
 • محمدرضا خانزاده
  محمدرضا خانزاده
  شماره پیراهن70
 • میلاد غریبی
  میلاد غریبی
  شماره پیراهن99