کادر باشگاه:
 • محمد علی شجاعی
  محمد علی شجاعی
  مدیر تیم
 • یحیی گل محمدی
  یحیی گل محمدی
  سرمربی
 • سید مجتبی حسینی
  سید مجتبی حسینی
  مربی
 • محمود مهرویان
  محمود مهرویان
  تدارکات


بازیکنان:
 • محمد نژاد مهدی
  محمد نژاد مهدی
  شماره پیراهن2
 • وحید محمدزاده
  وحید محمدزاده
  شماره پیراهن3
 • مهدی مهدی پور
  مهدی مهدی پور
  شماره پیراهن6
 • سیدمحمدرضا حسینی
  سیدمحمدرضا حسینی
  شماره پیراهن7
 • سیدمحمدرضا حسینی
  سیدمحمدرضا حسینی
  شماره پیراهن7
 • قاسم حدادی فر
  قاسم حدادی فر
  شماره پیراهن8
 • احسان پهلوان
  احسان پهلوان
  شماره پیراهن10
 • مرتضی تبریزی
  مرتضی تبریزی
  شماره پیراهن11
 • محمدرشید مظاهری
  محمدرشید مظاهری
  شماره پیراهن12
 • رضا شکاری
  رضا شکاری
  شماره پیراهن14
 • محمدرضا عباسی
  محمدرضا عباسی
  شماره پیراهن17
 • مهرداد قنبری
  مهرداد قنبری
  شماره پیراهن19
 • حجت حق وردی
  حجت حق وردی
  شماره پیراهن20
 • علی حمام
  علی حمام
  شماره پیراهن20
 • حمید عرفانی
  حمید عرفانی
  شماره پیراهن22
 • دانیال اسماعیلی فر
  دانیال اسماعیلی فر
  شماره پیراهن23
 • مهران درخشان مهر
  مهران درخشان مهر
  شماره پیراهن24
 • علی خدادادی
  علی خدادادی
  شماره پیراهن25
 • نیما طاهری
  نیما طاهری
  شماره پیراهن26
 • جری ریکاردو
  جری ریکاردو
  شماره پیراهن27
 • مهدی رجب زاده
  مهدی رجب زاده
  شماره پیراهن30
 • محمد ستاری
   محمد ستاری
  شماره پیراهن33
 • پیمان سلمانی
  پیمان سلمانی
  شماره پیراهن40
 • یاسر فیضی
  یاسر فیضی
  شماره پیراهن70