کادر باشگاه:
 • اصغر باقریان
  اصغر باقریان
  مدیر عامل
 • عبدالرسول خوروش
  عبدالرسول خوروش
  مدیر تیم
 • حسین فرکی
  حسین فرکی
  سرمربی
 • محمدجعفر رشادی
  محمدجعفر رشادی
  پزشک
 • عباس یوسف زاده
  عباس یوسف زاده
  فیزیوتراپ
 • سعید شبیه خانی
  سعید شبیه خانی
  تدارکات
 • ناصر ملارضایی
  ناصر ملارضایی
  تدارکات


بازیکنان:
 • رحمان احمدی
  رحمان احمدی
  شماره پیراهن1
 • لیوناردو پادوانی سلینی
  لیوناردو پادوانی سلینی
  شماره پیراهن2
 • حبیب گردانی
  حبیب گردانی
  شماره پیراهن3
 • محرم نویدکیا
  محرم نویدکیا
  شماره پیراهن4
 • هادی عقیلی
  هادی عقیلی
  شماره پیراهن5
 • حسین پاپی
  حسین پاپی
  شماره پیراهن7
 • رسول نویدکیا
  رسول نویدکیا
  شماره پیراهن8
 • محمدرضا خلعتبری
  محمدرضا خلعتبری
  شماره پیراهن9
 • عبداله کرمی قلعه طوقی
  عبداله کرمی قلعه طوقی
  شماره پیراهن10
 • امین جهان عالمیان
  امین جهان عالمیان
  شماره پیراهن11
 • علی کریمی
  علی کریمی
  شماره پیراهن12
 • وحید نجفی دمیرچی
  وحید نجفی دمیرچی
  شماره پیراهن14
 • سنیاد ایبریچیچ
  سنیاد ایبریچیچ
  شماره پیراهن17
 • میلاد سرلک
  میلاد سرلک
  شماره پیراهن17
 • مهدی شریفی
  مهدی شریفی
  شماره پیراهن20
 • وریا غفوری
  وریا غفوری
  شماره پیراهن21
 • آرمین سهرابیان
  آرمین سهرابیان
  شماره پیراهن24
 • مهدی امینی زازرانی
  مهدی امینی زازرانی
  شماره پیراهن27
 • احسان حاج صفی
  احسان حاج صفی
  شماره پیراهن28
 • لوسیانو پریرامندس
  لوسیانو پریرامندس
  شماره پیراهن29
 • سعید قائدی فر
  سعید قائدی فر
  شماره پیراهن33
 • شهاب الدین گردان
  شهاب الدین گردان
  شماره پیراهن35
 • حسین فاضلی
  حسین فاضلی
  شماره پیراهن37
 • محمد روشندل
  محمد روشندل
  شماره پیراهن39
 • محمدعلی احمدی
  محمدعلی احمدی
  شماره پیراهن66
 • سیدامین منوچهری
  سیدامین منوچهری
  شماره پیراهن74
 • فوضیل موسی اف
  فوضیل موسی اف
  شماره پیراهن88