کادر باشگاه:
 • عبداله ویسی
  عبداله ویسی
  سرمربی
 • مجید بصیرت
  مجید بصیرت
  مربی


بازیکنان:
 • لی وینستون لیوناردو
  لی وینستون لیوناردو
  شماره پیراهن1
 • علی هلیچی
  علی هلیچی
  شماره پیراهن2
 • شجاع خلیل زاده
  شجاع خلیل زاده
  شماره پیراهن3
 • موسی کولیبالی
  موسی کولیبالی
  شماره پیراهن5
 • میلاد سرلک
  میلاد سرلک
  شماره پیراهن6
 • حسین پاپی
  حسین پاپی
  شماره پیراهن7
 • رسول نویدکیا
  رسول نویدکیا
  شماره پیراهن8
 • فرید بهزادی کریمی
  فرید بهزادی کریمی
  شماره پیراهن9
 • طالب ریکانی
  طالب ریکانی
  شماره پیراهن10
 • میرهادی میرجوان
  میرهادی میرجوان
  شماره پیراهن11
 • مسعود حسن زاده حجبی
  مسعود حسن زاده حجبی
  شماره پیراهن14
 • جلال الدین علی محمدی
  جلال الدین علی محمدی
  شماره پیراهن17
 • صابر دیده ور
  صابر دیده ور
  شماره پیراهن19
 • محمود قایدرحمتی
  محمود قایدرحمتی
  شماره پیراهن21
 • مهرداد محمدی کشمرزی
  مهرداد محمدی کشمرزی
  شماره پیراهن23
 • علی احمدی
  علی احمدی
  شماره پیراهن26
 • مهدی امینی زازرانی
  مهدی امینی زازرانی
  شماره پیراهن27
 • احسان حاج صفی
  احسان حاج صفی
  شماره پیراهن28
 • آرمین سهرابیان
  آرمین سهرابیان
  شماره پیراهن33
 • حسین فاضلی
  حسین فاضلی
  شماره پیراهن37
 • محمد روشندل
  محمد روشندل
  شماره پیراهن39
 • عارف غلامی
  عارف غلامی
  شماره پیراهن55
 • علی (حامد) بحیرایی
  علی (حامد) بحیرایی
  شماره پیراهن70
 • رضا میرزایی
  رضا میرزایی
  شماره پیراهن77
 • سرور جبارف
  سرور جبارف
  شماره پیراهن80
 • سید جلال عبدی
  سید جلال عبدی
  شماره پیراهن88
 • پدرو هنریکه کورتس
  پدرو هنریکه کورتس
  شماره پیراهن99