کادر باشگاه:
 • عبدالصمد مرفاوی
  عبدالصمد مرفاوی
  سرمربی
 • حیدر بستانی
  حیدر بستانی
  مربی
 • ساکت الهامی
  ساکت الهامی
  مربی
 • سیدحسن مومنی
  سیدحسن مومنی
  مربی
 • علی اکبر سرلک
  علی اکبر سرلک
  مربی
 • شاهد عریانی
  شاهد عریانی
  فیزیوتراپیست


بازیکنان:
 • حامد لک
  حامد لک
  شماره پیراهن1
 • داود بهادری
  داود بهادری
  شماره پیراهن2
 • پویا سیف پناهی
  پویا سیف پناهی
  شماره پیراهن3
 • مسعود حق جو
  مسعود حق جو
  شماره پیراهن4
 • ابوالقاسم دهنوی
  ابوالقاسم دهنوی
  شماره پیراهن5
 • سیدمهدی حسینی(صبا)
  سیدمهدی حسینی(صبا)
  شماره پیراهن6
 • کیوان امرایی
  کیوان امرایی
  شماره پیراهن7
 • عبدالکریم اسلامی
  عبدالکریم اسلامی
  شماره پیراهن8
 • منصور تنهایی
  منصور تنهایی
  شماره پیراهن9
 • غلامرضا عنایتی
  غلامرضا عنایتی
  شماره پیراهن10
 • محمد اوسانی کرد
  محمد اوسانی کرد
  شماره پیراهن11
 • علیرضا رمضانی
  علیرضا رمضانی
  شماره پیراهن12
 • امید جهانبخش
  امید جهانبخش
  شماره پیراهن14
 • سیدامید نظامی پور
  سیدامید نظامی پور
  شماره پیراهن15
 • محمدهاشم بیگ زاده
  محمدهاشم بیگ زاده
  شماره پیراهن16
 • محسن کرمی
  محسن کرمی
  شماره پیراهن17
 • مهران امیری
  مهران امیری
  شماره پیراهن18
 • میرهانی هاشمی
  میرهانی هاشمی
  شماره پیراهن20
 • عرفان بادی
  عرفان بادی
  شماره پیراهن21
 • محمدباقر صادقی
  محمدباقر صادقی
  شماره پیراهن22
 • حمیدرضا دیوسالار
  حمیدرضا دیوسالار
  شماره پیراهن23
 • مجید علیاری
  مجید علیاری
  شماره پیراهن27
 • میلاد ابطحی
  میلاد ابطحی
  شماره پیراهن30
 • میثم مجیدی
  میثم مجیدی
  شماره پیراهن47
 • حنیف عمران زاده
  حنیف عمران زاده
  شماره پیراهن55
 • محسن فروزان دشتی
  محسن فروزان دشتی
  شماره پیراهن68
 • احمد حسن زاده
  احمد حسن زاده
  شماره پیراهن70
 • محمد بائوج
  محمد بائوج
  شماره پیراهن75
 • سیدعلی فاطمی
  سیدعلی فاطمی
  شماره پیراهن77
 • مهرداد بایرامی
  مهرداد بایرامی
  شماره پیراهن79
 • وحید علی آبادی
  وحید علی آبادی
  شماره پیراهن88