کادر باشگاه:
 • سیف اله دهکردی
  سیف اله دهکردی
  مدیرعامل
 • محمدحسین ابن قاسم
  محمدحسین ابن قاسم
  مدیر تیم
 • حسین فرکی
  حسین فرکی
  سرمربی
 • نعیم سعداوی
  نعیم سعداوی
  مربی
 • کوروش بختیاری زاده
  کوروش بختیاری زاده
  مربی
 • احمد خداداد
  احمد خداداد
  مربی
 • سیداحمد سجادی
  سیداحمد سجادی
  مربی
 • علی اکبر دارستانی
  علی اکبر دارستانی
  مربی
 • اکبر مرادی
  اکبر مرادی
  پزشک
 • محمد علی فتحی
  محمد علی فتحی
  فیزیوتراپ
 • عبدالمحمد احرام باف
  عبدالمحمد احرام باف
  مدیر رسانه
 • بهروز عباسی
  بهروز عباسی
  تدارکات


بازیکنان:
 • علیرضا سلیمی
  علیرضا سلیمی
  شماره پیراهن1
 • لیوناردو پادوانی سلینی
  لیوناردو پادوانی سلینی
  شماره پیراهن2
 • سرجیو رافائل داکاستا
  سرجیو رافائل داکاستا
  شماره پیراهن3
 • ایوب والی
  ایوب والی
  شماره پیراهن4
 • مهدی بدرلو
  مهدی بدرلو
  شماره پیراهن5
 • مهدی نوری
  مهدی نوری
  شماره پیراهن6
 • سروش رفیعی تل گری
  سروش رفیعی تل گری
  شماره پیراهن7
 • اسماعیل شریفات
  اسماعیل شریفات
  شماره پیراهن8
 • عباس محمدرضایی
  عباس محمدرضایی
  شماره پیراهن9
 • عبداله کرمی قلعه طوقی
  عبداله کرمی قلعه طوقی
  شماره پیراهن10
 • بختیار رحمانی
  بختیار رحمانی
  شماره پیراهن11
 • ارشاد یوسفی
  ارشاد یوسفی
  شماره پیراهن13
 • شهاب کرمی
  شهاب کرمی
  شماره پیراهن14
 • لئندرو چاوز
  لئندرو چاوز
  شماره پیراهن15
 • آرش افشین
  آرش افشین
  شماره پیراهن16
 • ابوالحسن جعفری
  ابوالحسن جعفری
  شماره پیراهن17
 • ایوب کلانتری
  ایوب کلانتری
  شماره پیراهن20
 • امید خالدی
  امید خالدی
  شماره پیراهن21
 • ساسان انصاری
  ساسان انصاری
  شماره پیراهن23
 • مهرداد جماعتی
  مهرداد جماعتی
  شماره پیراهن24
 • یوسف وکیا
  یوسف وکیا
  شماره پیراهن26
 • سروش سعیدی
  سروش سعیدی
  شماره پیراهن27
 • لوسیانو پریرامندس
  لوسیانو پریرامندس
  شماره پیراهن29
 • احمد عبداله زاده
  احمد عبداله زاده
  شماره پیراهن30
 • میلاد همایونی سنگری
  میلاد همایونی سنگری
  شماره پیراهن31
 • ولید مشاعی زاده
  ولید مشاعی زاده
  شماره پیراهن32
 • وفا هخامنش
  وفا هخامنش
  شماره پیراهن33
 • مهدی نیایش پور
  مهدی نیایش پور
  شماره پیراهن35
 • غلامرضا رضایی
  غلامرضا رضایی
  شماره پیراهن37
 • سعید سالارزاده
  سعید سالارزاده
  شماره پیراهن55
 • سوشا مکانی
  سوشا مکانی
  شماره پیراهن77