کادر باشگاه:
 • عبدالرزاق میراب
  عبدالرزاق میراب
  سرپرست
 • فراز کمال وند
  فراز کمال وند
  سرمربی
 • داریوش اسفندیاری
  داریوش اسفندیاری
  مربی


بازیکنان:
 • لئوناردو پیمنتا
  لئوناردو پیمنتا
  شماره پیراهن5
 • میثم نقی زاده بانی
  میثم نقی زاده بانی
  شماره پیراهن6
 • مرتضی اسدی
  مرتضی اسدی
  شماره پیراهن8
 • سیدامید نظامی پور
  سیدامید نظامی پور
  شماره پیراهن11
 • عادل سرشار
  عادل سرشار
  شماره پیراهن12
 • مگنو باتیستا
  مگنو باتیستا
  شماره پیراهن14
 • علیرضا نقی زاده
  علیرضا نقی زاده
  شماره پیراهن16
 • میلاد جهانی
  میلاد جهانی
  شماره پیراهن17
 • یوسف سیدی
  یوسف سیدی
  شماره پیراهن18
 • محمدامین درویشی
  محمدامین درویشی
  شماره پیراهن19
 • علیرضا میرشفیعیان
  علیرضا میرشفیعیان
  شماره پیراهن21
 • سید مهدی اسلامی
  سید مهدی اسلامی
  شماره پیراهن22
 • محمد ناصری
  محمد ناصری
  شماره پیراهن22
 • رسول پیرزاده
  رسول پیرزاده
  شماره پیراهن23
 • سیدمحسن حسینی
  سیدمحسن حسینی
  شماره پیراهن24
 • دیگو اولیویرا
  دیگو اولیویرا
  شماره پیراهن28
 • محسن بیاتی نیا
  محسن بیاتی نیا
  شماره پیراهن30
 • فرشاد پورخان محمد
  فرشاد پورخان محمد
  شماره پیراهن32
 • رودریگو اودریو سولا لوپز
  رودریگو اودریو سولا لوپز
  شماره پیراهن33
 • علیرضا لطیفی
  علیرضا لطیفی
  شماره پیراهن70
 • محمد ابراهیمی
  محمد ابراهیمی
  شماره پیراهن77
 • داود نوشی صوفیانی
  داود نوشی صوفیانی
  شماره پیراهن80
 • جابر انصاری
  جابر انصاری
  شماره پیراهن88
 • مصطفی اکرامی
  مصطفی اکرامی
  شماره پیراهن99