کادر باشگاه:
 • عبدالرزاق میراب
  عبدالرزاق میراب
  سرپرست
 • مهدی تاتار
  مهدی تاتار
  سرمربی
 • داریوش اسفندیاری
  داریوش اسفندیاری
  مربی


بازیکنان:
 • سید مهدی قریشی
  سید مهدی قریشی
  شماره پیراهن3
 • لئوناردو پیمنتا
  لئوناردو پیمنتا
  شماره پیراهن5
 • میثم نقی زاده بانی
  میثم نقی زاده بانی
  شماره پیراهن6
 • مرتضی اسدی
  مرتضی اسدی
  شماره پیراهن8
 • محمدمهدی نظری
  محمدمهدی نظری
  شماره پیراهن11
 • سیدامید نظامی پور
  سیدامید نظامی پور
  شماره پیراهن11
 • عادل سرشار
  عادل سرشار
  شماره پیراهن12
 • حمید جوکار
  حمید جوکار
  شماره پیراهن13
 • مگنو باتیستا
  مگنو باتیستا
  شماره پیراهن14
 • پیمان رنجبری
  پیمان رنجبری
  شماره پیراهن15
 • محمود خمیسی
  محمود خمیسی
  شماره پیراهن15
 • علیرضا نقی زاده
  علیرضا نقی زاده
  شماره پیراهن16
 • میلاد جهانی
  میلاد جهانی
  شماره پیراهن17
 • یوسف سیدی
  یوسف سیدی
  شماره پیراهن18
 • محمدامین درویشی
  محمدامین درویشی
  شماره پیراهن19
 • محمد مختاری
  محمد مختاری
  شماره پیراهن20
 • مرتضی محفوظی
  مرتضی محفوظی
  شماره پیراهن20
 • سید مهدی اسلامی
  سید مهدی اسلامی
  شماره پیراهن22
 • محمد ناصری
  محمد ناصری
  شماره پیراهن22
 • رسول پیرزاده
  رسول پیرزاده
  شماره پیراهن23
 • محسن بیاتی نیا
  محسن بیاتی نیا
  شماره پیراهن30
 • بهنام داداش وند
  بهنام داداش وند
  شماره پیراهن31
 • فرشاد پورخان محمد
  فرشاد پورخان محمد
  شماره پیراهن32
 • رودریگو اودریو سولا لوپز
  رودریگو اودریو سولا لوپز
  شماره پیراهن33
 • محمد ابراهیمی
  محمد ابراهیمی
  شماره پیراهن77
 • جابر انصاری
  جابر انصاری
  شماره پیراهن88