کادر باشگاه:
 • عبدالرزاق میراب
  عبدالرزاق میراب
  سرپرست
 • مهدی تاتار
  مهدی تاتار
  سرمربی
 • داریوش اسفندیاری
  داریوش اسفندیاری
  مربی
 • یونس باهنر
  یونس باهنر
  مربی
 • یوسف بخشی زاد هیزمی
  یوسف بخشی زاد هیزمی
  مربی بدنساز
 • رمضان نوری زاده
  رمضان نوری زاده
  پزشک
 • سعید صادقی
  سعید صادقی
  ماساژور
 • هومن ثابت
  هومن ثابت
  فیزیوتراپ
 • علیرضا رهبری دوست
  علیرضا رهبری دوست
  تدارکات


بازیکنان:
 • محسن فروزان دشتی
  محسن فروزان دشتی
  شماره پیراهن1
 • مهدی محمدپور
  مهدی محمدپور
  شماره پیراهن2
 • خالد شفیعی
  خالد شفیعی
  شماره پیراهن4
 • سعید مهدی پور
  سعید مهدی پور
  شماره پیراهن5
 • میثم نقی زاده بانی
  میثم نقی زاده بانی
  شماره پیراهن6
 • سامان نریمان جهان
  سامان نریمان جهان
  شماره پیراهن7
 • رسول علیزاده
  رسول علیزاده
  شماره پیراهن8
 • مهرداد بایرامی
  مهرداد بایرامی
  شماره پیراهن9
 • سیدایمان موسوی
  سیدایمان موسوی
  شماره پیراهن10
 • سیدامید نظامی پور
  سیدامید نظامی پور
  شماره پیراهن11
 • احمد امیرکامدار
  احمد امیرکامدار
  شماره پیراهن12
 • امیر تیزرو
  امیر تیزرو
  شماره پیراهن13
 • بهزاد ذبیحی
  بهزاد ذبیحی
  شماره پیراهن14
 • محمود خمیسی
  محمود خمیسی
  شماره پیراهن15
 • علیرضا نقی زاده
  علیرضا نقی زاده
  شماره پیراهن16
 • یوسف سیدی
  یوسف سیدی
  شماره پیراهن18
 • مرتضی محفوظی
  مرتضی محفوظی
  شماره پیراهن20
 • کیانوش میرزایی
  کیانوش میرزایی
  شماره پیراهن21
 • سید مهدی اسلامی
  سید مهدی اسلامی
  شماره پیراهن22
 • رسول پیرزاده
  رسول پیرزاده
  شماره پیراهن23
 • سیدمحسن حسینی
  سیدمحسن حسینی
  شماره پیراهن24
 • فردین عابدینی
  فردین عابدینی
  شماره پیراهن26
 • بهنام داداش وند
  بهنام داداش وند
  شماره پیراهن31
 • فرشاد پورخان محمد
  فرشاد پورخان محمد
  شماره پیراهن32
 • مصطفی اکرامی
  مصطفی اکرامی
  شماره پیراهن77
 • جابر انصاری
  جابر انصاری
  شماره پیراهن88