کادر باشگاه:
 • عبدالرزاق میراب
  عبدالرزاق میراب
  سرپرست
 • فراز کمال وند
  فراز کمال وند
  سرمربی
 • داریوش اسفندیاری
  داریوش اسفندیاری
  مربی


بازیکنان:
 • مجتبی ترشیز
  مجتبی ترشیز
  شماره پیراهن3
 • لئوناردو پیمنتا
  لئوناردو پیمنتا
  شماره پیراهن5
 • مهدی کیانی
  مهدی کیانی
  شماره پیراهن6
 • ایوب کلانتری
  ایوب کلانتری
  شماره پیراهن7
 • مرتضی اسدی
  مرتضی اسدی
  شماره پیراهن8
 • جکسن دپایک سایو
  جکسن دپایک سایو
  شماره پیراهن9
 • شهرام گودرزی
  شهرام گودرزی
  شماره پیراهن11
 • سیدامید نظامی پور
  سیدامید نظامی پور
  شماره پیراهن11
 • مگنو باتیستا
  مگنو باتیستا
  شماره پیراهن14
 • میلاد جهانی
  میلاد جهانی
  شماره پیراهن17
 • یوسف سیدی
  یوسف سیدی
  شماره پیراهن18
 • محمدامین درویشی
  محمدامین درویشی
  شماره پیراهن19
 • محمد نصرتی
  محمد نصرتی
  شماره پیراهن20
 • علیرضا میرشفیعیان
  علیرضا میرشفیعیان
  شماره پیراهن21
 • گیورگی گیورگنف
  گیورگی گیورگنف
  شماره پیراهن22
 • محمد ناصری
  محمد ناصری
  شماره پیراهن22
 • رسول پیرزاده
  رسول پیرزاده
  شماره پیراهن23
 • داریوش شجاعیان
  داریوش شجاعیان
  شماره پیراهن23
 • سیدمحسن حسینی
  سیدمحسن حسینی
  شماره پیراهن24
 • دیگو اولیویرا
  دیگو اولیویرا
  شماره پیراهن28
 • مقداد قباخلو
  مقداد قباخلو
  شماره پیراهن30
 • محسن بیاتی نیا
  محسن بیاتی نیا
  شماره پیراهن30
 • فرشاد پورخان محمد
  فرشاد پورخان محمد
  شماره پیراهن32
 • رودریگو اودریو سولا لوپز
  رودریگو اودریو سولا لوپز
  شماره پیراهن33
 • علیرضا لطیفی
  علیرضا لطیفی
  شماره پیراهن70
 • محمد ابراهیمی
  محمد ابراهیمی
  شماره پیراهن77
 • داود نوشی صوفیانی
  داود نوشی صوفیانی
  شماره پیراهن80
 • سعید دقیقی ماسوله
  سعید دقیقی ماسوله
  شماره پیراهن90
 • امیر حسین کریمی
  امیر حسین کریمی
  شماره پیراهن99
 • مصطفی اکرامی
  مصطفی اکرامی
  شماره پیراهن99