به منظور دانلود آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران - مصوب 1393 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

Naghl-o-enteghal.pdf