علاقه مندان می توانند برای در اختیار داشتن دوره های علمی که در همایش بین المللی علم و فوتبال برگزار شد، از طریق این لینک  اقدام کنند.

علاقه مندان می توانند برای در اختیار داشتن مقالات دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال برگزار شد، از طریق این لینک  اقدام کنند.