بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
مهدی کیانی 1395/12/04 داوران مهدی کیانی
گروه شکایت:
اظهار نظرها و مصاحبه های خلاف مقررات
شرح شکایت:
آقای مهدی کیانی بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز بر علیه داور مسابقه  مقابل ماشین سازی تبریز مصاحبه کرده که این تخلف منطبق با بند های 4و5 ماده 66 بوده و کمیته انضباطی وی را به  پرداخت 40میلیون ريال جریمه نقدی محکوم کرد.
گسترش فولاد تبریز و سایپا 1395/12/02 کمیته انضباطی گسترش فولاد
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم گسترش فولاد تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دیدار مقابل سایپا از سری مسابقات هفته 21 لیگ برتر به پرداخت 60میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران 1395/12/02 کمیته انضباطی ذوب آهن اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم ذوب آهن به دلیل ورود یک تماشاگر به داخل زمین در دیدار 28 بهمن مقابل استقلال از سری مسابقات هفته 22 لیگ برتر به 30 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
ذوب آهن و استقلال تهران 1395/12/02 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل تخلفات تماشاگران و پرتاب نارنجک به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
سپاهان و ماشین سازی تبریز 1395/12/02 کمیته انضباطی سپاهان اصفهان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
سپاهان اصفهان به دلیل سردادن شعارهای غیراخلاقی  نسبت به کادر فنی و آقای عبدالله ویسی به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
پرسپولیس و سپاهان 1395/12/02 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب ترقه توسط تماشاگران در دیدار مورخ 28/11/95 مقابل سپاهان به پرتاب 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
پدیده و فولاد خوزستان 1395/12/02 کمیته انضباطی پدیده مشهد
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پدیده به دلیل سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بختیار رحمانی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
استقلال و پرسپولیس 1395/11/26 کمیته انضباطی مهدی طارمی و محسن مسلمان
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
مهدی طارمی و محسن مسلمان به دلیل درگیری با یکدیگر پس از پایان مسابقه به استناد مواد 58و65 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و  پرداخت 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
استقلال تهران و پرسپولیس 1395/11/26 کمیته انضباطی سیدمهدی رحمتی
گروه شکایت:
برخورد زننده
شرح شکایت:
سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم استقلال به دلیل رفتار زننده  و تکرار تخلف  به استناد ماده 65 و بند 5 ماده66 و ماده 60 آیین نامه انضباطی به 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت مبلغ 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد . ضمنا یک جلسه محرومیت تعلیقی دادنامه شماره 304 مورخ95/5/6 نیز حال و به مرحله اجرا در می آید(جمعا سه جلسه)

استقلال تهران و پرسپولیس تهران 1395/11/26 کمیته انضباطی سیدجلال حسینی
گروه شکایت:
برخورد زننده
شرح شکایت:
سید جلال حسینی بازیکن تیم پرسپولیس به دلیل درگیری با بازیکن مقابل به استناد ماده 65 و بند 5ماده 66 آیین نامه اتنضباطی به یک(1) جلسه محرومیت و 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.