مرحله دوم مسابقات انتخابی دختران زیر 19 سال آسیا - ویتنام
گزارش تصویری دیدار ایران و ویتنام