ارسال نامه سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال به هیاتهای فوتبال استانها
شرایط رده سنی تیم ها اعلام شد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به هیاتهای فوتبال استانها اعلام کرد که فدراسیون فوتبال شرایط و محدودیت رده های سنی را به شرح زیر برای تیم های فوتبال پایه باشگاههای کشور در سال 99-98 اعلام و صراحتا تاکید بر اجرای دقیق در رده های سنی در کلیه سطوح لیگ برتر و بقیه سطوح دارد.

موارد مورد تایید کمیته جوانان فدراسیون فوتبال به باشگاهها و مبادی ذیربط اعلام و نسبت به رعایت و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام لازم به عمل آید.

با توجه به ساختار جدید کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و لزوم رعایت سیاست های این کمیته در توسعه فوتبال پایه با تشکیل تیم های زیر ۲۱ سال،زیر ۱۹ سال،زیر۱۸ سال تا ۱۲ سال به صورت مجزا در سالهای آتی،این فدراسیون شرایط سنی برای تیم های فوتبال پایه باشگاهی را اعلام نمود که با این وجود طی ماههای گذشته،گزارشات ارسالی حاکی از عدم رعایت شرایط سنی اعلامی فدراسیون و برگزاری مسابقات به صورت سلیقه ای توسط برخی از هیات های فوتبال بوده است.

بدین منظور هیات های فوتبال به باشگاههای مربوطه و مبادی خود دستور دهند موارد مورد تاکید کمیته جوانان فدراسیون با توجه به حضور رده های سنی اعلامی منطبق با مسابقات AFC به باشگاهها و مبادی ذیربط اعلام و صراحتا تاکید نمایید نسبت به رعایت و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام لازم به عمل آید‌‌.

 

رده سنی نونهالان زیر 10 سال متولدین 1388/10/11 به بعد

رده سنی نونهالان زیر 11 سال متولدین 1387/10/12به بعد

رده سنی نونهالان زیر 12 سال متولدین1386/10/11 به بعد

رده سنی نونهالان زیر 13 سال متولدین 1385/10/11 به بعد

رده سنی نونهالان زیر 14 سال متولدین 1384/10/11 به بعد

رده سنی نوجوانان زیر 15 سال  متولدین1383/10/12 به بعد

رده سنی نوجوانان زیر 16 سال متولدین1382/10/11 به بعد

رده سنی نوجوانان زیر17 سال متولدین 1381/10/11 به بعد

رده سنی جوانان زیر 19 سال متولدین 1379/10/12 به بعد 

رده سنی امید زیر 21 سال متولدین 1377/10/10 به بعد