گزارش تصویری از تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی
عکس:سهیل سعادتمندی