بازدید نمایندگان فیفا از مرکز ملی فوتبال

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، آندره واشکویچ و گیر تورستیسون نمایندگان فیفا جهت ارزیابی ساختار تشکیلاتی و پروژه های فوروارد فیفا عصر امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال از کلیه امکانات این مرکز بازدید کردند. اعضای فیفا روز گذشته و امروز نیز با حضور در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال به منظور ارزیابی ساختار تشکیلاتی و پروژه های فوروارد فیفا، جلساتی را با مسئولین مربوطه برگزار کردند.

عکس: سهیل سعادتمندی