در بازدید نمایندگان فیفا مسائل مختلف در حوزه فوتبال كشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، جلسات و بازدید نمایندگان فیفا از کمیته ها، دپارتمان‌ها، سازمان هاي لیگ فوتبال و فوتسال ، مرکز ملی فوتبال و باشگاه پیکان (به عنوان نمونه ای از باشگاه های کشور) از سوی آندره واشکچیو و ژیر تورستنسان از روز سه شنبه (هفدهم اردیبهشت) آغاز شد.

در جلساتی با حضور كميته ها و دپارتمان ها ، ساختار ، شرح وظايف و روند انجام امور و برنامه های آتی آنان مورد بحث قرار گرفت و در اكثر موارد مورد تحسين نمايندگان فيفا قرار گرفت و در مواردی نيز نمايندگان فيفا پیشنهادات و راهكارهايی را جهت پيشرفت در امور به مدیران کمیته ها و دپارتمان‌ها ارائه کردند.

همچنین در گفتگوهای صورت گرفته میان نمایندگان فیفا و سرپرست دبیرکلی فدراسیون ، درباره چگونگی رشد فوتبال ، نحوه استعدادیابی بازیکنان نخبه، رشد و توسعه فوتبال زنان ، نحوه آموزش مربیگری و داوری و عملكرد بازاریابی تبادل نظر شد.

ابراهیم شکوری در ادامه برای نمایندگان فیفا عنوان کرد : فدراسیون ایران برای ایجاد زیرساختهای مناسب با استفاده از بودجه اهدایی فیفا موفق به احداث زمین چمن مصنوعی و زمین طبیعی شماره ۲در سال گذشته شده است و در حال حاضر نیز پروژه ساخت زمین چمن طبیعی شماره یک در مرکز ملی فوتبال با کمک مالی فیفا در دست اجرا است. فدراسیون با وجود تحریم های بین‌المللی حداکثر تلاش خود را برای رشد فوتبال انجام داده است و خواستار این است که سیاست و تحریمهای اعمال شده از ورزش جدا باشد تا فوتبال بتواند رشد بهتری در ایران داشته باشد.

نمایندگان فیفا روز چهارشنبه (هجدهم اردیبهشت) پس از بازدید از سازمان لیگ فوتبال و باشگاه پیکان ، از تمام مراکز و زمین های تمریني مرکز ملی فوتبال بازدید میدانی کردند .

همچنين شكوری بيان كرد كه بدليل تحريم ها و مشكلات و موانعی كه برای انتقال پول از فيفا به فدراسيون موجود مي باشد ، فيفا همکاری مضاعفی در اين راستا داشته باشد و راهكارهای موجود بررسی شد.

نمایندگان فیفا نیز در نشست های صورت گرفته روی نیاز مبرم به درآمد‌زایی بیشتر از سه طریق اصلی که كه در دنياي فوتبال اجرايي مي شود، تاکید کردند

1. حق پخش تلویزیونی

2. بلیط فروشی

3. اسپانسر

ضمن اینکه عنوان کردند فدراسیون فوتبال ایران باید بتواند درآمدی از حق پخش تلویزیونی داشته باشد و این امر باید اولویت اصلی فدراسیون در بحث درآمدزایی باشد. ضمن اینکه برای کسب درآمد از فوتبال ساحلی و فوتسال هم نیاز به بلیط فروشی هرچه بیشتر و استفاده از تبلیغات محیطی است.

در بازدید نمایندگان فیفا مسائل مختلف در حوزه فوتبال كشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت