طراحی و زیباسازی  ساختمان کمیته جوانان + عکس

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ در استمرار اقدامات عمرانی و زیبا سازی در مرکز ملی فوتبال،طراحی  ساختمان کمیته جوانان مستقر در مرکز ملی فوتبال منقش به یوز ایرانی و نماد بازی فوتبال  شد.

عکس: سهیل سعادتمندی