آنالیز ویدئویی/ داوری دیدار صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داود رفعتی با بیان این موضوع گفت: پای چپ بازیکن استقلال روی خط است، وقتی پای چپ بیرون باشد، یعنی بدن بازیکن بیرون از زمین است، مطمئنا این توپ روی هوا خارج از زمین مسابقه است. با این تصاویر که توپ روی هوا است و حتی ماسایه اش روی خط نمی بینیم، برهمین اساس توپ بیرون و تصمیم داور صحیح است.

{$sepehr_media_10303_400_300}
{$sepehr_media_10304_400_300}