برگزاری اولین جلسه کارگروه توسعه فوتبال پایه + عکس

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در راستای اجرای برنامه های کمیته جوانان، اولین جلسه کارگروه توسعه فوتبال پایه امروز در سالن اجتماعات مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اکبر محمدی- رئیس کمیته جوانان، رضا عبدی- مسئول برگزاری مسابقات فوتبال پایه،  مدیران آکادمی باشگاه ها، محمود بیداریان – مربی سابق تیم های پایه، حبیب الله شیرازی-رئیس هیات فوتبال استان تهران- شهرام نظری- کارشناس فوتبال آموزشگاهی، نیما نکیسا-مدرس و مربی دروازبانی، وحیدامیری مدرس و مربی فوتبال برگزار شد .

گفتنی است، در این نشست ضمن معرفی اعضا توسط اکبر محمدی، مواردی نظیر تبین اهداف کارگروه و انتظارات فدراسیون در مقوله توسعه فوتبال پایه توسط رئیس کمیته جوانان، بازبینی شرح وظایف کارگروه توسعه فوتبال پایه، آسیب شناسی و بررسی راه های موثر در توسعه فوتبال پایه و بررسی پیشنهادات در خصوص اجرایی نمودن طرح ها و برنامه های ارائه شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عکس: سهیل سعادتمندی