گزارش تصویری از حضور ویلموتس در ورزشگاه آزادی

عکس: سهیل سعادتمندی