نشست کارگروه توسعه فوتبال پایه برگزار شد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، در این نشست با حضور اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال حسین بابویی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی ، علی خسروی ، شهامت عباسی ، وحید امیری ، نیما نکیسا ، رضا عبدی ، سیامک رحیم پور، علی اکبر مهدی پور، محمد علی بصیریان، محمود بیداریان، حبیب الله شیرازی، شهرام نظری ، سهیل مهدی، و خانم سمیه دهقانیان موضوعات مرتبط با توسعه فوتبال پایه و گسترش همکاری ها در این راستا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انعقاد تفاهم نامه های همکاری ما بین فدراسیون فوتبال، فدراسیون ورزش دانش آموزی و سازمان ورزش شهرداری تهران، همچنین بررسی راه حل ها در راستای برگزاری لیگ پایه کشور و تهیه و تنظیم تقویم مسابقات تیم های ملی از جمله موضوعات و موارد مطرح شده در این نشست بود.