بازى درون تيمى اميدها
تمرينات گروه نخست به پايان رسيد

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال در آخرين تمرين بازيكنان دعوت شده به اردو، اعضاى تيم اميد در دو تيم سفيد و قرمز يك بازى درون تيمى را در دو نيمه ٤٠ دقيقه اى انجام دادند.

فرهاد مجيدى  تماشاگر اين بازى بود و در طول مسابقه تغييراتى در تركيب دو تيم و پست هاى بازيكنان ايجاد كرد.

در پايان تمرين روز دوشنبه حميد استيلى از بازيكنان حاضر در اين اردو قدردانى كرد و گفت:اميدوارم بهترين ها و شايسته ترين نفرات از جمع شما در اردوهاى بعدى حضور داشته باشند.

گفتنى است گروه دوم بازيكنان دعوت شده به اردوى تيم اميد روز سه شنبه ساعت ١٢ در هتل اكادمى فوتبال خود را به اعضاى كادر فنى معرفى خواهند كرد.

نخستين جلسه تمرينى اين تيم ساعت ١٨:٣٠ دقيقه در زمين شماره يك مركز ملى انجام خواهد شد و نمايندگان رسانه ها مى توانند در ٢٠ دقيقه ابتدايى اين تمرين حضور يابند.