نخستين تمرين گروه دوم بازيكنان اميد

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال تمرينات گروه دوم بازيكنان دعوت شده به تيم اميد از ساعت ١٩ در زمين مركز ملى فوتبال آغاز شد.

بازى درون تيمى با حضور كليه نفرات بخش اصلى اين تمرين بود و اعضاى كادر فنى عملكرد بازيكنان را در طول ٧٠ دقيقه زير نظر گرفتند.

گفتنى است تمرينات تيم اميد روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار مى شود و نمايندگان رسانه هاى گروهى مى توانند در تمرين نوبت عصر از ساعت ١٩ حضور پيدا كنند.