/فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا – تبریز2019/
حضور شمسايى در مراسم اهداى جام

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال رقابت هاى فوتسال قهرمانی زیر 20 سال آسیا  روز شنبه با برگزارى مسابقات رده بندى و فينال در سالن پورشريفى تبريز به پايان مى رسد.

وحيد شمسايى ستاره فوتسال ايران و جهان ميهمان ويژه روز پايانى اين رقابت ها خواهد بود كه در مراسم اختتاميه و اهداى جام حضور پيدا مى كند.