ابلاغ سرپرست دبیرکلی فدراسیون به سازمان لیگ
قرارداد بدون مبلغ ثبت نمی شود

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال بر این اساس پیرو درخواست کمیته  وضعیت بازيكنان فدراسیون فوتبال ، ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی به سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اعلام کرد که از ثبت قراردادهای بدون مبلغ مطلقا در تمامی رده های سنی جلوگیری شود.
بر این اساس با توجه به مشاهده مواردی از قراردادهای ارائه شده بدون درج مبلغ یا عدم تطبیق مبلغ قرارداد ثبت شده با توافق واقعی اشخاص ،همچنین با عنایت به اینکه این امر سبب مغایرت توافقات واقعی اشخاص با قراردادهای ثبت شده می گردد و منجر به ایجاد مشکلات عدیده در حوزه های مختلف از جمله مراجع قضایی و رسیدگی فدراسیون فوتبال خواهد شد همچنین با توجه به آمره بودن مقررات مالیاتی کشور، لازم است از ثبت هرگونه قرارداد بدون مبلغ مطلقا در تمامی رده های سنی خودداری شود. ملاک رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص هر قرارداد تنها مبلغ ثبت شده نزد سازمان لیگ خواهد بود.