دعوت از دو بازيكن جديد به تيم ملى فوتبال اميد

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال با تصميم كادر فنى تيم ملى اميد ، احمدرضا احمدوند از مقاومت و اميرحسين بيات از پيكان به اردوى تيم اميد دعوت شدند و از روز چهارشنبه در نخستين تمرين اين تيم حضور يافتند.