نخستين تمرين اميدها در اردوى تيرماه

نخستين تمرين اميدها در اردوى تيرماه

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال اولين تمرين اعضاى تيم امروز از ساعت ١٨:٣٠ در زمين شماره يك مركز ملى فوتبال برگزار شد. در اين تمرين بازيكنان دعوت شده از باشگاههاى سايپا و پديده همچنين دو بازيكن باشگاه استقلال حضور نداشتند كه در اردوهاى آتى به جمع ملى پوشان ملحق خواهند شد.

تمرينات تيم اميد روز پنج شنبه در دو نوبت صبح و عصر دنبال مى شود كه نمايندگان رسانه هاى گروهى مى توانند در تمرين ساعت ١٩ عصر به مدت ٢٠ دقيقه حضور پيدا كنند.