تمرين صبحگاهى اميدها در مجموعه پك

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال، طبق برنامه كادر فنى تمرينات بدنسازى و آمادگى جسمانى صبحگاهى اعضاى تيم اميد از ساعت ١٠:٣٠ به مدت ٦٠ دقيقه در مجموعه پك برگزار شد.تمرين نوبت عصر طبق برنامه ساعت ١٩ در زمين چمن مركز ملى برگزار مى شود.