ويلموتس تماشاگر مسابقه تداركاتى تيم اميد

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال مارك ويلموتس و دستيارانش عصر امروز در مركز ملى فوتبال تماشاگر نخستين بازى تداركاتى تيم ملى اميد برابر نفت مسجد سليمان بودند و عملكرد شاگردان فرهاد مجيدى را زير نظر گرفتند. 

گفتنى است تيم ملى اميد روز دوشنبه در ديدارى تداركاتى برابر تيم ملى فوتبال بزرگسالان قرار مى گيرد.