تساوى تيم ملى اميد برابر نفت مسجد سليمان

تساوى تيم ملى اميد برابر نفت مسجد سليمان

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال اين مسابقه از ساعت ١٨ در زمين شماره يك مركز ملى فوتبال ايران آغاز شد.

دو تيم در اين بازي به منظور آزمايش كليه نفرات با تركيب هاى متفاوتى در ٤٥ دقيقه اول و دوم به ميدان رفتند.

اميدهاى فوتبال ايران خصوصا در نيمه دوم اين بازى موقعيت هاى مناسبى روى دروازه حريف خلق كردند اما در نهايت بازى با تساوى بدون گل به پايان رسيد.