اعلام آرای انضباطی فوتبال ساحلی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ، دیدار تیم های شهدای چلچه و پارس جنوبی بوشهر برگزار و از سوی علی نادری – سرمربی تیم پارس جنوبی تخلفاتی مبنی اهانت و فحاشی به داور دوم مسابقه به سه جلسه محرومیت و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است. اما در خصوص جریمه نقدی قطعی است.

تیم پارس جنوبی بوشهر به دلیل اعتراض داور و ورود به زمین  مسابقه که سبب وقفه در ادامه بازی شد باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم شهدای چلیچه به دلیل اعتراض کادر فنی و بازیکنان به داور و ورود به زمین مسابقه باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*حسین ذاکری- مربی تیم ایفا اردکان یزد به دلیل اعتراض به داور در دیدار برابر شهریار ساری که منجر به اخراجش شد به توبیخ کتبی محکوم شد.

*تیم پارس جنوبی به دلیل تخلفات تماشاگرانش  بعد از اتمام مسابقه  در دیدار مقابل پارس جنوبی بوشهر مبنی بر  پرتاب بطری از سوی تماشاگران  که به پای بازیکن حریف نیز اثابت کرد باید 20 میلیون ریال جریمه نقدی  پرداخت کند.

*مسابقه تیم های موج سواران بوشهر و گلسا پوش یزد برگزار و از محمود غریب – سرپرست تیم موج سواران بوشهر به دلیل اعتراض به داوری که اخراج شد، به توبیخ کتبی محکوم شد

تیم موج سواران بوشهر نیز به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب اشیا و الیزر به دوازبان تیم مقابل و پرتاب ترقه که فرد خاطی شناسایی و توسط نیروی انتظامی به بیرون هدایت شد باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*تیم دریانوردان بوشهر به دلیل درگیری تمشاگرانش با تیم شهدای چلیچه و عوامل و بازیکنان این تیم به پرداخت 20 میلیون ریال جرمه نقدی محکوم شد.