بازدید بازیکن سابق تیم ملی فوتبال از مرکز ملی فوتبال

 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمد خاکپور- بازیکن سابق تیم ملی فوتبال  وسرمربی سابق تیم ملی فوتبال امید روز گذشته با حضور در مرکز ملی فوتبال از امکانات و تجهیزات این مرکز بازدید کرد.

خاکپور پس از حضور در جمع ملی پوشان نوجوان و گفتگو با آنها،  از امکانات مرکز ملی فوتبال بازدید کرد.