4 تیم مجوز حضور در مسابقات فوتسال دسته یک نوجوانان کشور را کسب کردند

4 تیم مجوز حضور در مسابقات فوتسال دسته یک نوجوانان کشور را کسب کردند

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرحله نهایی مسابقات مناطق نوجوانان کشور با حضور ۸ تیم در دو گروه ۴ تیمی از هفتم مرداد ماه آغاز شد واز هر گروه دو تیم به صعود کرد و به صورت ضربدری با هم بازی کردند. در نهایت پس از انجام ۱۶ بازی در ۷ روز تیم عرفان هرند اصفهان مقام قهرمانی، تیم شهرداری زاهدان مقام دوم، تیم شاهین فردوس خراسان جنوبی مقام سوم و تیم ناجیان مشکین شهر مقام چهارم را کسب کردند و هر ۴ تیم مجوز حضور در مسابقات فوتسال دسته یک نوجوانان کشور در سال ۹۹ را بدست را آوردند.

روز پایانی این مسابقات که با حضور انصاریفرد -رئیس سازمان لیگ فوتسال کشور در شهر مريوان استان كردستان پیگیری شد با اهدا مدال و کاپ قهرمانی به تیم های اول تا سوم  به کار خود پایان داد.