نخستين روز رقابت هاى كافا
پيروزى جوانان برابر ازبكستان

پيروزى جوانان برابر ازبكستان

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال شاگردان سيروس پورموسوى از ساعت ٢٠ به وقت محلى در ورزشگاه ملى دوشنبه برابر ازبكستان قرار گرفتند و با ارائه يك بازى برتر با دو گل پيروز شدند.حسين زوارى در دقيقه ٥٠ و مهدى هاشمى نژاد در دقيقه ٧٤ زننده گل هاى جوانان ايران بودند.

در ديگر بازى روز نخست رقابت ها افغانستان و تركمنستان به تساوى دو بر دو دست يافتند.