گزارش تصویری از دیدار پیشکسوتان فوتسال ایران و منتخب خبرنگاران

عکس از امیر استواری