درودگر:سازمان اقتصادی به دنبال شفافیت در تعرفه های تبلیغاتی است

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، صادق درودگر با بیان این موضوع گفت:پرداختن رسانه ها به موضوعات اقتصادی فوتبال بسیار ارزشمند و مفید است اما برای تحلیل هر موضوعی باید ابتدا شناخت لازم نسبت به مسائل جانبی آن همچنین بررسی راه حل ها و جوانب رفع مشکلات در این حوزه را در نظر گرفت. ابتدا باید به این مسئله تاکید شود که سازمان اقتصادی به دنبال ایجاد شفافیت در حوزه تعرفه های تبلیغات محیطی است و در سال گذشته نخستین بار نحوه انعقاد قرارداد تبلیغات محیطی بر همین اساس دچار تغییرات اساسی شد تا دیگر پول فوتبال در جیب شرکت های سودجو باقی نماند.
وی اضافه کرد:یکی از مهمترین مسائلی که درخصوص تبلیغات مطرح است، موضوع قیمت گذاری و تدوین تعرفه برای صاحبان رسانه است. تعرفه ای که بیانگر ارزش ریالی رسانه مورد نظر، با درنظر گرفتن مشخصه های اصلی آن ازجمله اعتبار، سطح پوشش، جامعه مخاطب و ... بوده و شرایط واگذاری و عقد قراردادهای تبلیغاتی است که قیمت، زمان و شرایط آن را تشریح می نماید. لازم به ذکر است این روش یعنی شفاف سازی درخصوص قیمت گذاری و تدوین تعرفه، اولین بار توسط سازمان صداوسیما صورت گرفته که هرساله (در بازه زمانی دی تا بهمن ماه)، تعرفه و ضوابط مربوط به انعقاد قرادادها و پخش آگهی های مربوطه در سال آینده، در وب سایت اداره کل بازرگانی صداوسیما منتشر شده و در اختیار کلیه آژانس های تبلیغاتی و فعالان این حوزه قرار میگیرد. تعرفه‌ای که صرفا ارزش ریالی بسته های تبلیغاتی و نحوه انعقاد قرارداد و اجرای آن را بیان می نماید.
رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال افزود:سازمان لیگ فوتبال ایران، در راستای فعالیت اقتصادی شفاف خود در فصل گذشته ، در اولین سال همکاری خود با شرکت مجری (تیراژه فیلم)، اقدام به انتشار مبلغ تعهد شرکت مشاور و شرایط قرارداد فیمابین کرد. امری که درباره واگذاری بسیاری از رسانه‌های محیطی دیگر تا کنون صورت نگرفته و هیچ اطلاعی از مبلغ واگذاری رسانه های مذکور طی مزایده‌های برگزار شده در دست نمی باشد.
درودگر همچنین گفت: البته مبالغ اعلام شده قطعی شده نیست و باید با تلاش شرکت طرف قرارداد تحصیل گردد ، ضمن اینکه بر اساس قرارداد کارشناسی تنظیم شده که به امضاء شرکت تیراژه و سازمان لیگ در فصل گذشته رسیده از تعهدات شرکت مذکور میباشد و در صورت عدم حصول آن شرکت موظف به پرداخت آن و ایفاء تعهد خواهد بود. نکته مهم دیگری که درخصوص رسانه های محیطی مطرح می باشد، میزان تخفیفات تعلق گرفته به صاحبان آگهی بوده که متناسب با عواملی نظیر فضای رقابتی حاکم بر رسانه ها، تفاوت میزان پوشش رسانه ها، تنوع رفتار رسانه‌ای مخاطبین، شرایط زمانی، مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت آن، بازه زمانی قرارداد و ...، متغیر می باشد. باید توجه داشت که درآمدهای ناشی از تبلیغات محیطی بر اساس مصوبه های مورد قبول اعضای مجمع که به انتشار آیین نامه لیگ حرفه ای منتهی گشت تقسیم می گردد ، بدیهی است که هر گونه سهمی (باشگاهها ، فدراسیون ، سازمان لیگ ، هیات ها) پس از کسر هزینه های مربوط به اجرای مسابقات تقسیم می گردد.
رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت:کسب درآمدهای تجاری دقیقا باید در شرایط زمان و مکان خاص خود تعریف گردد و سازمان اقتصادی فوتبال کشور در یک فضای دارای ثبات اقتصادی در حال تلاش برای حصول درآمد نیست ، در شرایطی که به دلیل تصمیمات ظالمانه قدرت های سلطه جو و کشورهای مخالف خصوصا تحریم ها ، شرکت ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود گاهی دچار مشکل هستند ، سخت است برای تبلیغات خود هزینه نمایند و همین که ما توانسته ایم درآمدی اینچنینی را در فصل پیش محقق نماییم جای تشویق و قدردانی دارد و نباید اینگونه فعالیت های مثبت صورت گرفته در حوزه اقتصاد فوتبال را کمرنگ جلوه داد. در این راستا به حمایت رسانه های ارزشمند و دارای اعتبار نیازمندیم اما فراموش نشود درهنگام نقد و بررسی، موارد و نکات تخصصی تبلیغات، رسانه و تنظیم قراردادهای مربوطه و مقایسه این نوع قراردادها با سایر رسانه ها و شکل انعقاد قرارد و شفافیت مود تاکید سازمان اقتصادی نیز باید به صورت دقیق درنظر گرفته شود.